Automatizácia, pohony, elektro projekty | AD TECHNIKA - O spoločnosti

O spoločnosti AD TECHNIKA s.r.o.

Vážený obchodný partner

Spoločnosť AD TECHNIKA s.r.o. je spoločnosťou, ktorej pracovníci sú dlhoročne aktívni a skúsení v oblasti investičných dodávok technológií, priemyselnej elektroniky, merania, regulácie a automatizácie technológií, riadenia pohonov, elektroprojekcie, systémov riadenia budov a ďalších činností, neoddeliteľne spojených s elektrotechnikou a elektronikou.

Z našej praxe vieme, že mnoho firiem si uvedomuje potrebu a výhody využitia riadiacej a automatizačnej techniky pre svoje potreby. Škála požiadaviek je široká – niekedy sa týka dodávky rôznych snímačov ako náhradu za opotrebované, poškodené alebo nespoľahlivé zariadenia, inokedy sa objaví požiadavka na komplexnú dodávku (rekonštrukciu) elektrických a elektromechanických zariadení určitej technológie, prípadne dodávku celej novej technológie.

Riešenia pre všetky tieto (ale aj ďalšie nevymenované) požiadavky môžete nájsť “pod jednou strechou” práve v našej spoločnosti. Našu firmu sami charakterizujeme ako inžiniersko – dodávateľskú spoločnosť, kde náš zákazník môže očakávať tak komplexné riešenie požiadaviek zákazníka, ako aj spoluprácu pri čiastkových riešeniach svojich zadaní. Tvorivý a remeselný potenciál našich pracovníkov je pripravený spracovať aj Vaše požiadavky.

Radi by sme Vás touto cestou oslovili a dovolili si požiadať Vás o krátke nahliadnutie do našich prospektov, ktoré Vám bližšie predstavia spektrum činností a aktivít našej spoločnosti. Budeme radi, ak si pre nás nájdete vo svojom pracovnom programe čas a radi Vás osobne navštívime vo Vami vybranom termíne. Spolu môžeme prediskutovať a prekonzultovať rôzne aplikácie, ktoré sme už realizovali, prípadne sa radi dozvieme práve o Vašich požiadavkách.

Inžinierske služby

Naša spoločnosť by aj Vám rada ponúkla svoje služby pri vypracovaní elektroprojektov, riadiacich programov a oživovania zariadení vo Vašich projektoch. Naše služby môžete využiť jednorazovo pri rozsiahlejších zmenách a úpravách Vašich existujúcich funkčných zariadeniach, alebo pri rozsiahlejších projektoch vyžadujúcich krátkodobé zvýšenie počtu projektantov či programátorov na prebiehajúcom projekte. Zároveň však svoje služby ponúkame aj formou outsourcingu, kedy zabezpečíme pre Vás pravidelný servis elektrických systémov, riadiacich systémov technológií a technológií pohonov, pripravíme požadované úpravy technológie, technologických programov a zabezpečíme ich oživenie a spoľahlivé prevádzkovanie.

Spolupráca

Ak Vás naša ponuka zaujala a nazdávate sa, že máte požiadavku, ktorú by sme Vám mohli pomôcť riešiť, sme pripravení venovať Vám našu pozornosť a naše znalosti. Využite ľubovoľný spôsob kontaktu a dajte nám vedieť o svojej požiadavke. Náš pracovník Vás môže navštíviť osobne a našu ponuku, prípadne Vašu požiadavku môžete prekonzultovať osobne.

 
Rýchly kontakt
  • Spoločnosť: AD TECHNIKA s.r.o.
  • Tel. č: +421 55 303 67 10
  • Adresa: Rastislavova 93
    040 01, Košice
  • Mail: info@adtechnika.sk